Skip to content

Peýnirli buterbrodlar

Peýnirli buterbrodlar

Näçe adamlyk: 😊 2 | Taýynlmak: ⏰ 5 | Bişirmek: ⏰ 5

Günüňize kysyrdap duran çörek, gyzgyn sünýän peýnir bilen örtülen mylaýym pomedor ýa-da sosiskalyja buterbrod bilen başlasyňyz gelýärmi? Onda bu tiz taýynlanýan, tagamly we doýyryjy ertirlik siziň üçin.

Içindäkiler — Peýnirli buterbrodlar taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 6 bölek çörek
  • 120 gram peýnir
  • 2 büzmeçe (sosiska)
  • 1 pomidor
  • Oregano (kekik) ýa-da islegiňize görä gök otrlar

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Peýniri inçe dilimlere kesemeli, bişirende ereýän peýnir bolsa has gowy. Sosiska we pomidory hem inçe edip kesmeli.
  2. Çörege yzygiderlikde pomidor, peýnir, oregano ýa-da oregano, peynir sosiska goýmaly. Pomidorly buterbrod mylaýym damaga ýakymly bolýandyr.
  3. Dyhowkada 180 derejede 5-10 minut peýnir ereýänçe ýa-da gyzarýança bişirmeli.
  4. Ertirlik üçin ýanyna hyýar we käşiri uzynja dograsaňyz bolýar. Işdäňiz açyk bolsyn!

Suratlary

Peýnirli buterbrodlar surat 1Peýnirli buterbrodlar surat 2Peýnirli buterbrodlar surat 3Peýnirli buterbrodlar surat 4Peýnirli buterbrodlar surat 5Peýnirli buterbrodlar surat 6Peýnirli buterbrodlar surat 7Peýnirli buterbrodlar surat 8

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 1,080 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň