Bananly we almaly smuzi (smoothie)

Bananly we almaly smuzi (smoothie)

Profil suradyTagamlar
45 resept
2 adamyň depderinde
Depderime goş

Içindäkiler — Bananly we almaly smuzi (smoothie) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 banan
  • 1 alma
  • 500 ml gatyk

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Almanyň çigidini aýyryp uly böleklere bölüp blendere goýmaly
  2. Bananyň daşyny aýyryp blendere goýmaly
  3. Ütüne gatygy goşup blenderi 2-3 minut işletmeli
  4. Eger goýy bolsa islege görä üstüne azajyk suw ýa-da miwe şerbedi goşmaly.

Bananly we almaly smuzi (smoothie) senesinde bölümüne goşuldy. 1,808 gezek görüldi. Paýlaş tekst

One thought to “Bananly we almaly smuzi (smoothie)”

Teswir ýazyň