5 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan

5 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan

Profil suradyResept
24 resept
2 adamyň depderinde
Depderime goş

Tiz taýýarlanylýan süýjülik. Bir birini tagamy bilen doldurýan suýjilik.

Içindäkiler — 5 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 2 banan
  • 50-60 gr şokolad
  • 1 paket kokos tozy

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Süýtli şokolad gowy ereýär emma men ajy gara şokolatdan etdim. Men onuň içine 1 çemçe gaýmak goşdum.
  2. Şokolady gaýmak bilen eretmeli.
  3. Banany ýa ýertudonany arassalap, kesip tarelkada goýmaly. Kokosy hem bir gaba guýuň.
  4. Kesilen bölejikleri çöpe dürtüp şokolada batyrmaly, soň kokosa batyryň. Soňra tarelka ýerleşdiriň.
  5. Taýyn bolan süjüligimizi şokolady gowuja gatar ýaly 20-30 minut sowadyjyda goýuň. Işdäňiz açyk bolsun!

Suratlary

5 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan surat 15 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan surat 25 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan surat 35 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan surat 4

5 minutda süýjilik: Şokolad örtülen banan senesinde bölümüne goşuldy. 1,966 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň