Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi)

Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi)

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Saglykly ertirlik edinesiňiz gelýärmi? Smoothie bilen tagamly hem saglykly güne başlaň.

Içindäkiler — Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 banan
  • 1 alma
  • 50 ml hlopya
  • 1 stakan gatyk
  • Suw

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Banan, alma, gatyk, hlopya we gatygy smoothie gabyna goýmaly we 1-2 minut işletmeli.
  2. Islege görä suýaltmak üçin suw goşmaly. Truboçkadan içjek bolsaňyz suýukrak etmeli.

Suratlary

Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) surat 1Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) surat 2Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) surat 3Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) surat 4Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) surat 5

Smoothie banan, alma, hlopya (smuzi) senesinde bölümüne goşuldy. 1,213 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň