Şugundyrly smuzi (smoothie)

Şugundyrly smuzi (smoothie)

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Içindäkiler — Şugundyrly smuzi (smoothie) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 1 kiçi şugundyr
 • 1 alma
 • 20 gram ginger
 • bir gysym şawel
 • 1 stakan gatyk
 • 1 stakan suw
 • 1 çaý çemçe limon garyndysy (limon bilen şekeriň blenderden geçirileni)

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Şugundyryň daşyny aýyryp, kesip blendere goýmaly.
 2. Almanyň sapyny we çigidini aýyryp, kesip blende goýmaly.
 3. Galan harytlary hem blendere goýmaly we 1-2 minut garmaly.
 4. Stakanlara guýup içmeli. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Şugundyrly smuzi (smoothie) surat 1Şugundyrly smuzi (smoothie) surat 2Şugundyrly smuzi (smoothie) surat 3Şugundyrly smuzi (smoothie) surat 4

Şugundyrly smuzi (smoothie) senesinde bölümüne goşuldy. 1,457 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň