Gowrulan alma

Gowrulan alma

Profil suradyMerjen
14 resept
1 adamyň depderinde
Depderime goş

Dohowkada bişirilene meňzeýän gowrulan alma desert resepti.

Içindäkiler — Gowrulan alma taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • Alma 1 sany
 • 100 gram köke
 • 30 gram mesge
 • 20 gram şeker
Bezemek üçin:
 • Uzyn köke 2 sany
 • Doňdurma
 • Narpyz ýapragy

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Alamany keseligine 4 bölege bölmeli we içiniň çigidini aýyrmaly.
 2. Kökäni ýenjip ýa-da kombaýn bilen külkä öwürmeli.
 3. Alma böleklerini her iki tarapyny mesge bilen skaworodkada gowurmaly we başga gaba aýyrmaly.
 4. Şol skoworodka ýene biraz mesge goşup owradylan köke bilen şekeri ýylatmaly.
 5. Desert tabagyna alma böleklerini gowrulan köke ownuklary bilen sepeläp üst üste goýmaly.
 6. Uzyn köke, doňdurma we narpyz ýapragy bilen bezemeli.

Suratlary

Gowrulan alma surat 1Gowrulan alma surat 2Gowrulan alma surat 3Gowrulan alma surat 4Gowrulan alma surat 5Gowrulan alma surat 6

Gowrulan alma senesinde bölümüne goşuldy. 1,488 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň