Gowrulan pomidorly badamjan

Gowrulan pomidorly badamjan

Profil suradyMerjen
14 resept
1 adamyň depderinde
Depderime goş

Içindäkiler — Gowrulan pomidorly badamjan taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 2 Sogan
 • 3 Badamjan
 • 3 Pomidor
 • 2 çemçe parmezan syr syhahdan geçirilen
 • 2 çemçe ösümlik ýagy
 • Duz
 • Kinza ýa-da petruşka

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Badamjanlary iri dogramaly we iri duz sepip bir salum goýmaly.
 2. Sogany we pomidorlary dilim şeklinde dogramaly.
 3. Skoworodkada ýagy gyzdyrmaly we ilki bilen badamjanlary 4-5 minut gowurmaly. Her wagtdan garyp durmaly.
 4. Sogan we pomidorlary goşup güçli otda bişýänçe garyp gowurmaly. Ilsegiňize görä duzlamaly.
 5. Tabaklara goýup üstçne dogralan kinza ýa-da petruşka sepmeli. Islege görä syhahdan geçirilen parmezan peýnirini sepmeli.

Gowrulan pomidorly badamjan senesinde bölümüne goşuldy. 3,104 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň