Içi maňyzly alma dohowkada

Içi maňyzly alma dohowkada

Profil suradyvici
16 resept
1 adamyň depderinde
Depderime goş

Içindäkiler — Içi maňyzly alma dohowkada taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 8 sany alma
 • 100 gram maňyz
 • 100 gram kişmiş
 • 8 çaý çemçe bal
 • 8 çaý çemçe mesge
 • 1 çaý çemçe koritsa

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Almany ýuwyp içini oýup aýyrmaly.
 2. Maňyzy owradyp almanyň içine goýmaly.
 3. Kişmişi ýuwup guratmaly we almanyň içine goýmaly.
 4. Her alamnyň üstüne 1 çaý çemçesi bal goýmaly.
 5. Duhowkada 150 gradusda 55 minut bişirmeli.
 6. Duhowkany açyp almalaryň üstüne 1 çaý çemçesi mesge goýmaly we ýene 5 minut duhowkada bişirmeli.
 7. Alma deserdiňiz taýyn, işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Içi maňyzly alma dohowkada surat 1Içi maňyzly alma dohowkada surat 2Içi maňyzly alma dohowkada surat 3Içi maňyzly alma dohowkada surat 4Içi maňyzly alma dohowkada surat 5Içi maňyzly alma dohowkada surat 6Içi maňyzly alma dohowkada surat 7Içi maňyzly alma dohowkada surat 8Içi maňyzly alma dohowkada surat 9Içi maňyzly alma dohowkada surat 10

Içi maňyzly alma dohowkada senesinde bölümüne goşuldy. 1,190 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň