Italýan salady

Italýan salady

Profil suradyMerjen
14 resept
1 adamyň depderinde
Depderime goş

Içindäkiler — Italýan salady taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 80gr zeýtun ýagly tuna balyk konserwasy
 • 300gr çeri pomidor
 • 1 bolgar burç
 • 150gr mozarella peýniri şarik
 • 85gr ýaşyl zeýtun
 • 100gr rukolla
 • Seldereý
 • 2 çemçe zeýtun ýagy

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Uly gaba gowy ýuwylan rukkolony goýýas. Çerri pomidory ikä kesip, mozarella peýniriniň suwyndan aýyryp rukkolonyn üstüne goýýas.
 2. Bolgar burç we seldereýi inçe dogramaly we salatly gaba goşmaly. Zeýtuny suwundan aýyryp goşmaly.
 3. Tuna balyk konserwasyny açyp balygy böleklere aýyryp saladyň üstüne goşmaly. Salada zeýtun ýagyne sepelemeli we çemçe bilen dykkatly garmaly.
 4. Taýyn italýan saladyny tarelkalara goýmaly we saçaga äbermeli.

Italýan salady senesinde bölümüne goşuldy. 2,768 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň