Üwelen etli kädi multiwarkada

Üwelen etli kädi multiwarkada

Profil suradyvici
16 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Içindäkiler — Üwelen etli kädi multiwarkada taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 300 gram üwelen et
  • 1 sogan
  • 2 sarymsak
  • Kädi
  • Duz, burç

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Sogany we sarymsagy ownuk dogramaly, üwelen et bilen garmaly. Duz we burç goşmaly.
  2. Kädini tabak ýaly edip kesemeli we çigidini aýyrmaly, daşyny ýuwmaly.
  3. Etli garyndyny kädiniň içine goýmaly.
  4. Multiwarkada "wypeçka" rejimde 1 sagat bişirmeli.

Suratlary

Üwelen etli kädi multiwarkada surat 1Üwelen etli kädi multiwarkada surat 2Üwelen etli kädi multiwarkada surat 3Üwelen etli kädi multiwarkada surat 4

Üwelen etli kädi multiwarkada senesinde bölümüne goşuldy. 1,679 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň