Çopan salat

Çopan salat

Profil suradyvici
16 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Içindäkiler — Çopan salat taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 2 hyýar
  • 2 pomidor
  • 1 sogan
  • 1 bolgar burç
  • 5 çemçe gaýmak
  • Duz

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Hyýar we pomidory ownuk kwadrat dogramaly
  2. Sogan we bolgar burçy inçejik edip dogramaly
  3. Hemmesini garyp duz goşmaly.
  4. Gaýmak goşmak islege görä, hökmany däl. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Çopan salat surat 1Çopan salat surat 2Çopan salat surat 3

Çopan salat senesinde bölümüne goşuldy. 5,322 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň