Etli topjagazlar

Etli topjagazlar

Profil suradyResept
24 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Howur peçde lüle kebap tagamynda etli topjagazlar. Taýynlamak aňsat, iýmek diýseň lezzetli... Hökman bişirip görüň we pikirleriňizi paýlaşyň.

Içindäkiler — Etli topjagazlar taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 500 gr gatlakly hamyr
  • 500-600 gr aram yagly üwelen et
  • 1-2 sany sogan
  • Duz, burç
  • 1 sany ýumurtga sarysy

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Ilki bilen üwelen ete sogany üwap salmaly. Soňra duzuny, burçuny atmaly we mazaly garmaly.
  2. Gatlakly hamyry uzyn süyri gornuşde ýaýmaly we 1 sm ýasylykda uzyn-uzyn kesmeli.
  3. Emele gelen iç harjymyzdan ýumurtga ululygynda togalak topjagazlar yasamaly.
  4. Kesen uzyn-uzyn hamyrymyzdan bir-birden alyp topjagazlaryň daşyna tor gornušunde hamyry saramaly.
  5. Taýýar bolan torlyja topjagaz somsalarynyň ýüzüne ýumurtga sarysyny çalmaly we öňden gyzyp duran howur pejine salmaly. 200° -da 40-45 min towregi üsti gyzaryança bişirmeli. Işdaňiz acyk bolsun!!!

Suratlary

Etli topjagazlar surat 1Etli topjagazlar surat 2Etli topjagazlar surat 3Etli topjagazlar surat 4Etli topjagazlar surat 5Etli topjagazlar surat 6

Etli topjagazlar senesinde bölümüne goşuldy. 1,852 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň