Heýgenek (omlet)

Heýgenek (omlet)

Profil suradyResept
24 resept
2 adamyň depderinde
Depderime goş

Ýumurtgadan üýtgeşik heýgenek bişirilişi. Ýeňiljek, ýumşajyk heýgenek.

Içindäkiler — Heýgenek (omlet) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 6 ýumurtga
  • yag
  • duz

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Ýumurtganyň sarysyny agyndan aýyrýas. Ýumurtganyň sarysyny bulaýas, guz burç islege görä sepýäs. Agyny mikserde köpürjikletmeli.
  2. Sajymyzy aram otda gyzdyrmaly, ýag guýmaly. Ýumurtganyň sarysynyň ýarysyny gyzan sajymyza guýýas. 3-5 minut garaşýas. Ýumurtganyň agynyň ýarysyny üstüne deňje edip guýmaly. 7-10 minut gapagyny ýapyp bişirmeli.
  3. Bişen ýumurtgany tarelka çykarmaly. Galan ýarysyny hem edil şularýaly edip bişirmeli.
  4. Ikinji bölegini birinjiniň üstüne seresaplyk bilen agdaryp goýmaly.
  5. Taýyn gumurgany kesip iýäýmeli. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Heýgenek (omlet) surat 1Heýgenek (omlet) surat 2Heýgenek (omlet) surat 3Heýgenek (omlet) surat 4Heýgenek (omlet) surat 5Heýgenek (omlet) surat 6Heýgenek (omlet) surat 7

Heýgenek (omlet) senesinde bölümüne goşuldy. 1,039 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň