Nar şiresi (sok)

Nar şiresi (sok)

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Naryň sogyny taýyn almak ýerine özüňiz öýde bütin nardan taýynlap bilersiňiz. Öz taýynlan sogyňyz 100% tebigy, witaminli, konserwantsyz we has tagamly bolar.

Içindäkiler — Nar şiresi (sok) taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 3 sany turşy nar.
  • 1 stakan suw (islege görä).
  • 1 çemçe şeker (islege görä).

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Naryň çänelerini almaly we blenderde garmaly. Tagamyny sazlamak üçin islege görä suw we şeker goşmaly. Eger nar süýji bolsa hiçzat goşmak gerek däl.
  2. Taýyn sogymyzy süzüp gaty çigit bölejiklerini aýyrmaly.

Suratlary

Nar şiresi (sok) surat 1Nar şiresi (sok) surat 2Nar şiresi (sok) surat 3

Nar şiresi (sok) senesinde bölümüne goşuldy. 367 gezek görüldi. Paýlaş tekst
nar

Teswir ýazyň