Multiwarkada goýun oňurga

Multiwarkada goýun oňurga

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Goyun oňurgada ýumşak et, ýagy we iligi bişip ete gowy tagam berýär. Multiwarkaada ýa-da duhowkada bişirilende tagamy gök önumler bilen garyşman souslyja bolup bişýär.

Içindäkiler — Multiwarkada goýun oňurga taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 1 kg kesilen goýun oňurga eti
 • 3 kartoşka
 • 3 käşir
 • 3 badamjan
 • 3 bolgar burç
 • 3 pomidor
 • 1 sogan
 • 5 diş sarunsak
 • 1 çemçe tomat
 • 50 ml suýuk ýag
 • Duz, gara burç

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Sogany arassalap tegelek halka edip dogramaly, multiwarkanuň içine bir gat edip goýmaly.
 2. Kesilen goyun onurgasyny duzlap, burçlap bir gat goýmaly
 3. Bolgarburç, pomidor iri dograp bir gat goýmalyy
 4. Käşir, badamjan, kartoşkanyň daşlaryny aýyryp iri dograp goşmaly.
 5. Sarymsagy ownuk dograp goşmaly, duz we burç goşmaly.
 6. Bir stakan suwa 1 çemçe tomaty garyp guýmaly.
 7. Multiwarkada "wypeçka" rejimde 1 sagat bişirmeli.

Suratlary

Multiwarkada goýun oňurga surat 1Multiwarkada goýun oňurga surat 2Multiwarkada goýun oňurga surat 3Multiwarkada goýun oňurga surat 4Multiwarkada goýun oňurga surat 5

Multiwarkada goýun oňurga senesinde bölümüne goşuldy. 2,191 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň