Guzy etinden sous

Guzy etinden sous

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Içindäkiler — Guzy etinden sous taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 600 gram guzy eti
 • 50 ml suýuk ýag
 • 3 käşir
 • 3 kartoşka
 • 1 sogan
 • 2 bolgar burç
 • 1 çemçe tomat
 • Duz, burç

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Böleklenen süňkli guzy etini (gapyrga ýa-da boýun) duzlap gyzdrylan ýagly gazsana atyp daşy gyzarar ýaly gowurmaly. Hemme ýeri deň gyzarar ýaly bulamaly, 5-10 minut bişirmeli.
 2. Sogany ownuk dograp gazana atmaly we 5 minut gyzartmaly.
 3. Käşiri barmak galyňlygynda dograp gowurmaly 5-10 minut.
 4. Kartoşkany iri dogramaly, bolgar burçy orta dogramaly we gazana atmaly. Tomaty suwda eredip goşmaly. Üstüni çala ýapýança suw guýmaly. Duz we burç atmaly.
 5. Gazanyň suwy gaýnan soň odyny gowşatmaly we 30 minut ýa-da kartoşka bişýänçe bişirmeli. Kartoşka atan soň bulamak hökman däl, ýogsam kartoşkalar bölüner.
 6. Guzy eti ýumşap bişýär we tgamly çorba bolýar. Işdäňiz açyk bolsyn.

Guzy etinden sous senesinde bölümüne goşuldy. 3,149 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň