Öýde şokoladly sous

Öýde şokoladly sous

Profil suradyTagamlar
45 resept
3 adamyň depderinde
Depderime goş

Tort we keksleriň üstüne guýulýan şokolad sousynyň aňsat taýynlanyş resepti.

Içindäkiler — Öýde şokoladly sous taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 3 çemçe şeker
  • 3 çemçe kakao
  • 2 çemçe gaýmak
  • 50 gram mesge

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Sous üçin gerekli harytlary kiçi skoworotka salyp haýal otda goýmaly.
  2. Gaýnaýança bulap bişirmeli, gaýnan soň ýene 3 minut garyp bişirmeli. Soň odyny öçürüp sowaýança her wagtdan bulap durmaly.
  3. Keks ýa-da tortyň üstüne guýjak bolsaňyz ortasyna guýmaly, galan gerine özi barýar.

Suratlary

Öýde şokoladly sous surat 1Öýde şokoladly sous surat 2Öýde şokoladly sous surat 3

Öýde şokoladly sous senesinde bölümüne goşuldy. 5,713 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň