Ak kökeden çerepaşka tort

Ak kökeden çerepaşka tort

Profil suradyResept
24 resept
2 adamyň depderinde
Depderime goş

Pyşdyljyk (черепашка) tort. Taýynlamak aňsat, bişirmek gerek däl, diýseň tagamly tort tarypy. Siz hem edip görüň we teswiriňzi ýazyň!

Içindäkiler — Ak kökeden çerepaşka tort taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 250 gram (10-12sany) gaýmakly ak köke
  • 250 ml gaýmak (smetana)
  • 1-2 banan (islega gorä)
  • 100 gram şeker
  • 50 gram şokolad

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Ak kökeleri dogramaly we banany dogramaly.
  2. Gaýmagy şeker bilen garmaly ereyänçe bulamaly.
  3. Bir çuñ jäş gap almaly we içine streç pakedini ýazmaly soňra içine gaýmak, ak köke, banany gezekleşdirip gat-gat edip düzmeli we iň yokarsyna gaŷmagy çalyp yüzüni streç bn ýapmaly.
  4. Tortumyzy holodilnikda 6-7 sagat goýmaly.
  5. Taýar bolan tortumyzy tarelka goýup islege gora bezemeli. Men şokolady eredip üstüni bezedim, siz dürli miweler bilen hem bezäp bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun!

Suratlary

Ak kökeden çerepaşka tort surat 1Ak kökeden çerepaşka tort surat 2Ak kökeden çerepaşka tort surat 3Ak kökeden çerepaşka tort surat 4Ak kökeden çerepaşka tort surat 5Ak kökeden çerepaşka tort surat 6Ak kökeden çerepaşka tort surat 7Ak kökeden çerepaşka tort surat 8Ak kökeden çerepaşka tort surat 9Ak kökeden çerepaşka tort surat 10Ak kökeden çerepaşka tort surat 11

Ak kökeden çerepaşka tort senesinde bölümüne goşuldy. 7,601 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň